KySc Amazing Race

Video

 

Karta med kontroller

Textversion

Kåren bjuder på ett sommarevenemang på distans i form av Amazing Race. Kring Kyrkslätt centrum sprids ut 11 kontroller (se kartan). Kontrollerna är tillgängliga 22.6.-8.8.2020 och kan göras i valfri takt. Banans längd beror på vilken ordning kontrollerna tas i, men uppskattningsvis blir banan 7 km lång (om start och mål är vid Lyan). Det fungerar bra att cykla eller gå mellan kontrollerna. Var ändå försiktig i trafiken!

Vid varje kontroll finns en gul A4 med QR-kod och traditionell länk till en uppgift. Med att lösa uppgiften får du en bit av lösenordet du behöver för att komma i mål.

Ta på dig en hatt och en scouthalsduk (om du har). Packa med

  • vattenflaska
  • papper och penna
  • telefon att se kontrollerna med

Efter att ha gjort uppgiften för kontrollen kommer du att få en bokstav och en siffra. Skriv ner båda. När du gjort alla kontroller kopplar du ihop koden till en sifferkod du öppnar målet med.

Frågor kan riktas till Kata Tammi (040-771 2160, tammi.katariina@gmail.com)

Kontrollerna läggs ut i samarbete med Bildkonstskolan, Kipinä r.y., Kukkapiste, Kyrkslätts kommun, Kyrkslätts svenska församling,Medborgarinstitutet, R-kiosken vid tågstationen och Ragvalds museiområde.