Styrelsen 2020


Kårchef: Yvonne Sandström

Vice Kårchef och Ekonom: Markus Alkula

Programchef och Sekreterare: Emilia Lindberg

Uppdragschef: Katariina Tammi

Styrelsemedlem: Christoffer Bäckman

Styrelsemedlem: Tomas Liljeberg

Styrelsemedlem: Linda Korander

Styrelsemedlem: Åsa Taubert