Artikel

Vårmöte

Kyrkslätt den 18 februari 2019 Alla Kyrkslätt Scouters medlemmar kallas härmed till stadgeenligt vårmöte den 9.3.2019 kl. 19.00 på Lyan. Alla är välkomna. De som fyllt 15 år har rösträtt. Med vänliga hälsningar Kyrkslätt Scouters styrelse

Thinking day 2020, matlagning och lek

När? lö 22.2.2020, kl. 12 – 14.30 Var? Lyan, Prästgårdsbacken 5

Familjescoutingen drar igång!

Under våren 2020 börjar en familjescoutgrupp i kåren. Familjescoutgruppens första möte ordnas i form av en vinterutfärd till kårens utfärdsstuga Kåtan 8.2. kl 10-13. Vi lagar mat över öppen eld, leker i terrängen och har möjlighet att bekanta oss med de äldre scouternas Vinterläger. Samtidigt kartlägger vi önskemål för vårens verksamhet.

Alla Kyrkslätt Scouters medlemmar kallas härmed till extra medlemsmöte den 15.12.2019 kl. 19.15 i Ellen i Kirsikka.

På mötet behandlas ändring av stadgar. Alla är välkomna. De som fyllt 15 år har rösträtt. Med vänliga hälsningar Kyrkslätt Scouters styrelse

Hej scout eller scoutförälder! Kårens medlemsavgiftsfakturor för år 2020 har skickats ut per epost 19.11.2019.

Ifall ni inte fått en faktura, ta kontakt med ekonom Markus Alkula på malkula98(ät)gmail.com så får vi problemet fixat!