Kom med!

Det går bra att komma med i scoutverksamheten oberoende av ålder. Smidigast går det att inleda sin verksamhet i början av en termin, men det går också bra att komma med under terminen. En ny scout börjar alltid i en grupp med jämnåriga. Programmet är uppbyggt så att det skall vara lätt att komma med när som helst, oberoende av vad gruppen har gjort tidigare.

Om du har frågor om vår verksamhet, eller ifall du eller ditt barn önskar bli medlem, hoppas vi att du kontaktar den ansvariga för din eller ditt barns åldersgrupp. Du kan läsa om åldersgrupperna här för att få en bild om vilken åldersgrupp som skulle passa dig eller ditt barn bäst.

Då en ny medlem kommer med är det viktigt att ni fyller i kårens elektroniska medlemsansökning. Det här för att scoutförsäkringen ska gälla. Fyll i blanketten noggrannt, och kom ihåg att lägga till åtminstone en målsman! De uppgifter som ni uppger hjälper oss att hålla kårens medlemsregister uppdaterat. Det är viktigt att ni uppger en fungerande e-postadress till scoutens föräldrar, då vi även skickar ut viktig information angående vår verksamhet per e-post. Den elektroniska medlemsansökningen fungerar också som målsmans samtycke till scoutens medlemskap i kåren.

All vår verksamhet sker i relativt små grupper. För gruppandan är det viktigt att alla deltar i veckoverksamheten, och även i mån av möjlighet på de olika utfärderna. Vi önskar därför att scouterna förbinder sig till verksamheten för en termin i taget. Det betyder självklart inte att man inte först kan komma och bekanta sig med verksamheten innan man bestämmer sig för att bli medlem. Vi hoppas att ni också inser vikten av att genast meddela oss ifall ert barn önskar avsluta sitt medlemskap, samt att genast kontakta åldersgruppsansvariga eller kårchefen ifall ni upplever problem i det egna barnets scoutgrupp.
 

Vad kostar det?

Vad kostar det? Medlemsavgiften för år 2024 är 72 euro. Betald medlemsavgift gör att du är försäkrad under scoutevenemang. Du får också tidningen Scoutposten hemburen till din postlåda. Dessutom erbjuder scoutbutikerna (partiovaruste.fi och partioaitta.fi) rabatter på sina produkter då du kan uppvisa ditt giltiga medlemskort. Nya medlemmar betalar full medlemsavgift om de går med i kårens verksamhet under vårterminen, eller en inskrivningsavgift om de går med i kårens verksamhet under höstterminen. Inskrivningsavgiften täcker utgifterna för bl.a. scouthalsduken och de första märkena.