Kårens verksamhet

Vilka är vi?

Kyrkslätt Scouter är grundad år 1959 av dåvarande kyrkoherden Erik Henricsson. Numera är kåren en av de största kårerna inom Finlands Svenska Scouter rf. med ca 200 medlemmar och verskamhet i tre avdelningar. Kårens verksamhet erbjuds åt såväl flickor som pojkar i från första klass och uppåt.

 

Var finns vi?

Kåren har verksamhet på två olika ställen i Kyrkslätt. Avdelningarna finns i centrum (Lyan - ovanför prästgården) och Masaby (Masaby kyrkas klubblokaler). För de tre yngsta åldersgrupperna ordnas veckovis verksamhet i båda avdelningarna. Verksamheten för explorer- och roverscouter är inte bunden till en specifik kårlokal. Kåren tar emot nya medlemmar i alla åldersgrupper.