Kårens verksamhet

Vilka är vi?

Kyrkslätt Scouter grundades år 1959 av dåvarande kyrkoherden Erik Henricsson. Numera är kåren en av de största kårerna inom Finlands Svenska Scouter rf. med ca 150 medlemmar och verskamhet i två avdelningar.

 

Var finns vi?

Kåren har verksamhet på två olika ställen i Kyrkslätt. Avdelningarna finns i centrum (möten på Lyan, ovanför prästgården samt på Hörnan vid Torget) och Masaby (Masaby kyrkas klubblokaler).