Åldersgrupper

Scoutprogrammet i Finland erbjuder verksamhet för fem olika åldersgrupper. En ny medlem inleder alltid sin scoutbana i den egna åldersgruppen, oberoende av tidigare scouterfarenhet. 

Vargungarna är den yngsta åldersgruppen med barn från årskurs 1-3. Under vargungetiden är lek en viktig del av programmet och scouterna lär sig att fungera i en grupp tillsammans med andra barn. 

Efter vargungetiden blir man äventyrsscout för två år (åk 4-5). Äventyrsscouterna tillbringar mycket tid ute i naturen och de lär sig grundläggande scoutfärdigheter.

Övergången till spejarscout (åk 6-8) innebär att scouten blir medlem i en mindre grupp, en patrull, som leds av en något äldre scout.

Explorerscout blir man då man inleder årskurs 9. Explorerscouttiden på tre år innebär ett större ansvar för det egna scoutverksamheten och för andra.

Den äldsta åldersgruppen är roverscouterna. En roverscout har ofta ledaruppdrag i kåren men har möjlighet att göra eget program ända till 22 års ålder.