Information för föräldrar

Under den här fliken har vi försökt samla information riktad till scouternas vårdnadshavare. 
För att scouterna skall få ut det mesta av vår verksamhet behöver vi scoutledare hjälp och stöd från scouternas familjer. Vi hoppas att ni alla bekantar er med ert barns fritidshobby och att ni lär känna barnets gruppledare. Vi önskar också att ni genast tar kontakt ifall ni har frågor angående verksamheten eller ifall ni upplever att något inte har gått rätt till under ett möte eller evenemang. 

I första hand kan ni kontakta den åldersgruppsansvariga för respektive åldersgrupp.  Ni kan också kontakta Kårchefen. Kontaktuppgifterna hittas här