Barn med särskilda behov

Vi har varje år barn med särskilda behov i våra grupper och vi ser väldigt gärna att de också aktivt deltar i våra utfärder. För att kunna garantera en trygg stämning även för dem är det oerhört viktigt att ledaren får veta om eventuella specialbehov. Samtidigt måste man komma ihåg att scoutledarna inte är utbildade till specialpedagoger och att ledarna inte kan besitta samma kunskap om barn med speciella behov som en specialpedagog eller barnets egna föräldrar. 

Om barnets särskilda behov verkar bli en tröskel för att klara av uppgifterna i scoutingen, kan barnet gärna ha med sig en egen assistent som känner barnet personligen och kan hjälpa barnet på rätt sätt att klara av uppgifterna.
 
Det är för alla människor viktigt att få känna att man lyckas med sina uppgifter. Så även i scouterna. Då man lyckas blir man motiverad och motivationen är i sin tur en förutsättning för all inlärning. Motivationen spelar mycket större roll för barn med speciella behov, än vad det gör för människor i gemen när det gäller att lyckas med en uppgift. Det är viktigt att man fokuserar på det positiva och uppmuntrar. Fasta rutiner och regelbundna vanor underlättar också.

För att inlärning kan ske i positiv anda, måste kravnivån anpassas efter personens individuella förmåga. Kravnivån måste kanske emellanåt sänkas, för att den ska ligga rätt för ett barn med särskilda behov. För ledarna betyder det här, att de måste vara medvetna om vilka behov eller svårigheter barnet har. Detta betyder att det är väldigt viktigt att föräldrarna  informerar den egna ledaren om barnets eventuella särskilda behov eller svårigheter.