Information till hemmen

Den viktigaste informationskanalen för vargungarnas och äventyrsscouternas del är direkta e-mail från ledaren till scoutens hem. Därför är det oerhört viktigt att gruppledaren har en befintlig e-post adress till scoutens hem

 

Inför utfärder delas informations- och anmälningslappar ut på mötet, så det kan vara bra att fråga scouten ifall något delades ut. Kårens hemsida förbättras hela tiden och information om kårens större evenemang finns alltid där. Dessutom har kåren sedan många år tillbaka en tidning Skoitigt. Tidningen utkommer väldigt sällan och innehåller i huvudsak texter från gångna scoutevenemang.