Scoutförsäkringen

Finlands Scouter (centralorganisationen) har en gruppförsäkring i försäkringsbolaget If. Försäkringen består av flera olika slag av försäkringar. Försäkringen gäller scouter som deltar i scoutevenemang och som har betalat förbundets (kårens) medlemsavgift.

I scoutverksamhet följs Finlands Scouters i kraft varande säkerhetsföreskrifter. Då man ansöker om ersättning är det förbundet som bekräftar att olyckan skett inom scoutverksamhet. De nya medlemmarna i kåren blir försäkrade genast då kårens anmälan om nya medlemmar har kommit till FiSSc:s kansli (Scoutstationen, medlemsregistret).
Det bör observeras att detta inte är en fullständig redogörelse för försäkringsföreskrifterna. Beslut om ersättning för varje enskild skada fattas utgående från försäkringsvillkoren. Scoutförsäkringen är en andrahandsförsäkring då det gäller olycks- och reseförsäkringar. Då en olycka sker, skall man i första hand söka ersättning från den försäkrades egen försäkring. Vid personskador skall man i första hand använda scouternas egen hälsovårdsenhet och endast i tvingade fall privatläkare.

 

Mera information om scoutförsäkringen fås från Scoutstationen, kontaktuppgifter på www.scout.fi.