Medlemsavgiften

Kyrkslätt Scouters medlemmar hör automatiskt till takorganisationerna Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter och Finlands Svenska Scouter. Genom detta medlemskap får man en del förmåner, bl.a. medlemstidningarna Partio och Scoutposten, rabatt i scoutbutikerna (partiovaruste.fi) och en andrahandsförsäkring på alla scoutevenemang. 

För dessa förmåner erhåller Finlands Scouter och Finlands Svenska Scouter årligen en medlemsavgift från alla kårmedlemmar. Kårens medlemsavgift 2023 är 65 € av vilka endast 6 € blir kvar hos kåren, resten betalas vidare till takorganisationen.

Medlemsavgiftsräkningen postas vanligtvis under november eller december månad, och skall betalas inom utsatt tid. En obetald medlemsavgift ger inte försäkringsskydd, och då har inte personen rätt att delta i scoutevenemang. Vi är medvetna om att det i jultider är utmanande med extra utgifter och betalningstidpunkten kan skjutas fram enligt överenskommelse med kårens ekonom. 

Kåren betalar medlemsavgiften till takorganisationerna enligt medlemsregistret vid årsskiftet. Därför avkrävs medlemsavgiften för det kommande året av alla som är inskrivna som kårens medlemmar. Om ert barn önskar avsluta sitt medlemskap bör detta göras på det gamla årets sida enligt instruktionerna i medlemsavgiften.