Medlemsregistret Kuksa

Finlands Scouters medlemsregister "Kuksa" fungerar även som kårens medlemsregister. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret. Samma medlemsregister används också för anmälningar till förbundets (Finlands Svenska Scouter r.f.:s) evenemang. I framtiden kommer också anmälningar till kårens evenemang att göras via registret.
 
För oss är det ytterst viktigt att kontaktuppgifterna är rätt i registret. Föräldrarnas kontaktuppgifter är även viktiga för oss, eftersom ni är våra minderåriga medlemmars målsmän.
 
Då en ny medlem lämnat tillbaka inskrivningsblanketten skrivs medlemmen in i registret. Samtidigt skrivs också föräldrarnas kontaktuppgifter in. Då en förälders kontaktuppgifter och e-postadress har matats in i medlemsregistret skickas det ett automatiskt e-postmeddelande till er. Meddelandet innehåller en länk och förälderns ”förmyndarnummer”. Med förälderns förmyndarnummer och förälderns e-postadress kan föräldern sedan registrera sig som användare i Kuksa. (https://kuksa.partio.fi).

 
Registret är uppbyggt så att registreringen sker med scoutens engna e-postadress och scoutens medlemsnummer ellerförälderns e-postadress och förälderns förmyndarnummer. På grund av det här är det inte möjligt att en e-postadress förekommer fler än en gång i registret. Därför är det alltså ytterst viktigt att ingen förälders e-postadress förekommer i barnets egen profil. Om barnet inte har en egen e-postadress, så lämnas e-postfältet helt enkelt tomt.

 
Både scouter och föräldrar kan registrera sig och logga in till registret, för detta krävs att e-postadressen för den som registrerar sig är sparad i registret. Eftersom yngre medlemmar sällan har en egen e-post så räknar vi med att det är föräldrarna som sköter om att uppdatera barnens uppgifter så långt som möjligt.
 
Vänligen notera att registret fortsättningsvis aktivt utvecklas och det kan finnas brister bl.a. i översättningarna till svenska, förbättringar kommer hela tiden!
 

Vid eventuella frågor är det bara att kontakta medlemsregisteransvariga.