Spejarscout

Spejarscouterna är 12-15 år gamla. Man blir spejarscout när man börjar åk 6 i skolan. Spejarscouterna hör till patruller med 4-6 andra spejarscouter. Patrullerna har gemensamma möten varannan vecka. Under en termin gör patrullen aktiviteter som anknyter till ett visst tema (t.ex. kreativitet eller lägerliv). Spejarscouterna turas om att fungera som patrulledare och på varje möte finns en eller flera lotsar som hjälper patrulledaren att genomföra programmet.