Äventyrsscout

Äventyrsscouterna är 10-12 år gamla (åk 4-5). I vår kår är man äventyrsscout i 2 år. Ca 10-15 äventyrsscouter bildar ett lag. Laget har möten varje vecka och är under möten indelat i 2-3 stycken mindre patruller. Märkena äventyrsscouterna får kallas väderstreck, och det tar ett halvt år att avlägga ett väderstreck. Till varje väderstreck hör olika aktiviteter, utfärder och specialmärken. Äventyrsscouter är också mycket ute och åker också på utfärder, hajker samt förläggningar.