Familjescouter

Målet med familjescouting är att erbjuda gemensamma aktiviteter till hela familjen, att ge familjerna en möjlighet att bekanta sig med scoutingen och för hela familjen att ha en gemensam hobby. Verksamheten riktar sig främst till barn i ålder 3-6år och deras familjer.

Varje barn deltar tillsammans med minst en vuxen från den egna närkretsen (till exempel en förälder, en moster, en farfar eller en fadder), på den vuxnas ansvar. Samma vuxen kan ha med sig flera barn.

 

 

Kårens familjescoutgrupp heter Björnarna och träffas ungefär en gång i månaden för en utfärd. Ibland är vi för oss själva och ibland tillsammans med kårens andra scouter. Som maskott har vi scoutnallen Bobo.

Evenemang våren 2024

  • Sö 28.1 kl.10-13 eget möte
  • Lö 24.2 kl.10-13 eget möte
  • Lö-sö 2-3.3 Kårens vinterläger
  • Sö 7.4 kl.10-13 eget möte
  • Lö 11.5 Kårens vårutfärd
  • Ons 22.5 Kårens lägersäsongsinledning
  • 1-7.7 Kårens sommarläger

Vad kostar familjescouting?

Programmets dagsutfärder och möten är i regel avgiftsfria, men större utfärder kan ha en avgift på t.ex. 5€. Förhandsanmälan krävs till familjescoutansvarige. Det går att komma med ett par gånger för att bekanta sig med verksamheten utan att betala någon avgift. Därefter behöver både barn och vuxen bli medlemmar i kåren och betala en årlig medlemsavgift för att kunna fortsätta i kåren.

Kårens medlemsavgifter fastställs årligen av höstmötet. År 2024 betalar vuxna en medlemsavgift på 72€. Barn under skolåldern har en lägre medlemsavgift som år 2024 är 25€.

För läger och evenemang som riktas till hela kårens medlemmar kan tillkomma en deltagaravgift för att täcka kostnader. I så fall meddelas deltagaravgiften tydligt före bindande anmälan till evenemanget.

Scouthalsduk och märken

Då familjescouterna skriver in sig i kåren får de vuxna en egen scouthalsduk och barn under skolåldern får låna en mindre scouthalsduk från kåren. Scouthalsduken får användas på alla scoutevenemang och ser likadan ut som de äldre scouternas. Då barnet börjar skolan och uppflyttas till vargunge får de en egen scouthalsduk.

Barnen får familjescoutprogrammets märken med ett års mellanrum. Märkena är ovala och föreställer en ekorre. Det finns totalt sju olika färgers märken, så det går att få ett märke per år ända från födseln.

Märkena kan sys t.ex. på en mörkblå skjorta, på en tygpåse där barnet kan ha sina matkärl under utfärder eller på en filt. På scouthalsduken används enbart halsduksmärket.

Då man deltar i kårens gemensamma evenemang kan man också få evenemangsmärken. Speciellt läger och större utfärder brukar ha egna märken. Dessa kan sys på samma ställe med familjescoutprogrammets märken.