Familjescouter

Målet med familjescouting är att erbjuda gemensamma aktiviteter till hela familjen, att ge familjerna en möjlighet att bekanta sig med scoutingen och för hela familjen att ha en gemensam hobby. Verksamheten riktar sig till barn under skolåldern och deras familjer.

Varje barn under skolåldern deltar tillsammans med minst en vuxen från den egna närkretsen (till exempel en förälder, en moster, en farfar eller en fadder), på den vuxnas ansvar. Samma vuxen kan ha med sig flera barn.

 

Kårens familjescoutgrupp heter Björnarna och träffas ungefär en gång i månaden för en utfärd. Därtill deltar vi i kårens gemensamma evenemang där också äldre scouter är med. Som maskott har vi scoutnallen Bobo.

Vad kostar familjescouting?

Programmets dagsutfärder och möten är avgiftsfria, men förhandsanmälan krävs för att säkra att mat och material räcker till. Det går att komma med de första tre gångerna för att bekanta sig med verksamheten utan att betala någon avgift. Därefter behöver både barn och vuxen bli medlemmar i kåren och betala en årlig medlemsavgift för att kunna fortsätta i kåren.

Kårens medlemsavgifter faställs årligen av höstmötet. År 2021 betalar vuxna en medlemsavgift på 65€. Barn under skolåldern har en lägre familjescoutavgift som år 2021 är 25€. De som går med i kåren under höstterminen betalar en mindre medlemsavgift (eller familjescoutavgift) som vi kallar för inskrivningsavgift och den är 50% av den egentliga avgiften.

För läger och evenemang som riktas till hela kårens medlemmar kan tillkomma en deltagaravgift för att täcka kostnader. I så fall meddelas deltagaravgiften tydligt före bindande anmälan till evenemanget.

Scouthalsduk och märken

Då familjescouterna skriver in sig i kåren får de en scouthalsduk. Scouthalsduken får användas på alla scoutevenemang och ser likadan ut som de äldre scouternas. Vi har några olika storlekar av familjescouthalsdukar, så vi kollar att var och en får en i passlig storlek. Då en familjescout börjar skolan och blir vargunge kan en för liten scouthalsduk bytas ut mot en större.

Barnen får familjescoutprogrammets märken med ett års mellanrum. Märkena är ovala och föreställer en ekorre. Det finns totalt sju olika färgers märken, så det går att få ett märke per år ända från födseln. I vår kår börjar vi med röda märket för det första året.

Märkena kan sys t.ex. på en mörkblå skjorta, på en tygpåse där barnet kan ha sina matkärl under utfärder eller på en filt. På scouthalsduken används enbart halsduksmärket.

Då familjescouter och vuxna deltar i kårens gemensamma evenemang kan de också få evenemangsmärken. Speciellt läger och större utfärder brukar ha egna märken. Dessa kan sys på samma ställe med familjescoutprogrammets märken.