Familjescouter

Målet med familjescoutingen är att erbjuda gemensamma aktiviteter till hela familjen, att ge familjerna en möjlighet att bekanta sig med scoutingen och för hela familjen att ha en gemensam hobby. Verksamheten riktar sig till barn under skolåldern och deras familjer. Gruppen kallas för Björnarna och träffas ca en gång i månaden för en utfärd.

Varje barn under skolåldern deltar tillsammans med minst en vuxen från den egna närkretsen (till exempel en förälder, en moster, en farfar eller en fadder), på den vuxnas ansvar. Samma vuxen kan ha med sig flera barn.

Vad kostar familjescouting?

Programmets utfärder och möten är avgiftsfria, men förhandsanmälan krävs för att säkra att mat och material räcker till. Det går att komma med de första tre gångerna för bekanta sig med verksamheten utan att betala någon avgift. Därefter krävs medlemskap i kåren av alla i familjen som deltar i verksamheten.Vuxna familjemedlemmar betalar kårens medlemsavgift som fastställs på höstmötet. För barn under skolåldern betalas familjescoutavgift som är lägre än kårens egentliga medlemsavgift. De vuxna som går med i kåren under höstterminen betalar en lägre inskrivningsvavgift istället för medlemsavgiften. För år 2021 är vuxnas medlemsavgift 65 euro och familjescoutavgiften 25 euro.

Program för hösten 2020

Programmet är uppbyggt så att barn och vuxna bekantar sig med nya saker tillsammans. Med små barn händer allt möjligt och tidtabellerna är därför flexibla så det går att komma med efter att vi börjat eller att åka tidigare om det t.ex. finns behov för dagssömn. Anmäl familjens deltagande separat för varje utfärd.

 

sö 6.9. kl 10-12 På Lyan, Prästgårdsbacken 5

Spårning i närskogen. Grillkorv och lek på gården.

 

sö 4.10. kl 9-12 På lägerområdet Eliseberg i Porkala, Häggesbölevägen 223.

Mumintrollets fiskeutfärd. Vi lär oss om fiskar och leker att vi fiskar. Vi lagar mat på trangia. Om vädret tillåter finns kårens kanoter tillgängliga för alla som vill prova på paddling.

 

lö 31.10. kl 10-13 Kyrkslätts centrum.

OBS! Ändrad dag och tid!

Dagsutfärd i samarbete med de övriga åldersgrupperna (utan kontakt med övriga åldersgrupper). Vi rör oss mellan kyrkan och Lyan. Start vid Församlingshemmet.

 

lö 5.12. kl 10-12 På Lyan, Prästgårdsbacken 5

OBS! På en lördag. Tomtespårning i närskogen. Vi kokar glögg/saft på trangia och bjuder på något gott.