Kyrkslätt Scouter inhiberar all veckoverksamhet och alla evenemang fram till 15.4.

12.03.2020 kl. 22:13
Kyrkslätt Scouter inhiberar nu som en följd av Finlands Scouters beslut all veckoverksamhet och alla evenemang fram till 15.4. Vi uppmuntrar till scouting på distans och åldersgruppsledarna kommer att vara i kontakt med sina grupper under nästa vecka för att meddela om aktiviteter som kan utföras hemifrån.

Eventuella frågor eller funderingar kan riktas till kårchef Yvonne Sandström tel. 041 501 9335

 

Mvh.

Kyrkslätt Scouters Styrelse

 

Finlands Scouters meddelande till sina medlemmar:

Scoutverksamheten läggs på is på grund av coronaviruset

Coronaviruset sprids runt om i världen och världshälsoorganisationen WHO har klassat coronavirusepidemin som en pandemi. För att förhindra att viruset sprids rekommenderar nu även de finländska myndigheter att undvika att delta i sammankomster och fritidsaktiviteter. Också världsscoutorganisationen World Organization of the Scout Movement – WOSM har gett en stark rekommendation om att prioritera hälsa och säkerhet inom scoutverksamheten.

Finlands Scouter har beslutat att kårernas veckoverksamhet inhiberas och eventuella utfärder flyttas eller inhiberas fram till 15.4. Även distriktens/Finlands Svenska Scouters och centralorganisationens evenemang och utbildningar flyttas, inhiberas eller arrangeras virtuellt i mån av möjlighet.I mån av möjlighet erbjuder vi en del verksamhet virtuellt. Gällande enskilda evenemang informerar vi skillt om deltagaravgifter och andra praktiska arrangemang.

Vi följer aktivt med myndigheternas anvisningar och informerar om fortsatta åtgärder utgående från detta. I nuläge håller vi alla scoutkanslier stängda fram till slutet av mars. Kundbetjäning fås fortfarande per e-post och telefon.

I enlighet med scouternas värderingar värnar vi om medlemmarnas säkerhet och samhällsengagemang. Också världsscoutorganisationen WOSM har poängterat vikten av detta. ”Om möjligt rekommenderar vi att scoutmöten hålls virtuellt eller inhiberas så att gruppmöten och resor kan undvikas. I scouterna prioriterar vi alltid medlemmarnas hälsa, säkerhet och välmående. Vi har förståelse för att inhiberade scoutevenemang förorsakar besvikelse, men för tillfället är omständigheterna exceptionella. För oss är det av högsta vikt att värna om hälsan hos våra barn och unga, förtroendevalda och anställda”, skriver WOSM i sitt utlåtande.

Trots begränsningarna finns det ingen orsak till panik. Åtgärderna vidtas för att hindra att viruset sprids ytterligare. 

Mer info om coronaviruset hittar du på THL:s sidor

 

 

 


 
Kyrkslätt Scouters Styrelse

Kommande program

22.6.2020-8.8.2020    KySc Amazing Race

10.8.2020                    Terminsinledning kl. 16-18

20.8.2020                    Inskrivning av nya kårmedlemmar kl 18