Kyrkslätt Scouters vårmöte

28.02.2021 kl. 18:50
Alla Kyrkslätt Scouters medlemmar kallas härmed till stadgeenligt vårmöte den 15.3.2021 kl. 19.00 på distans.
En länk till mötet publiceras på kårens hemsida före mötet.

Alla Kyrkslätt Scouters medlemmar kallas härmed till stadgeenligt vårmöte den 15.3.2021 kl. 19.00 på distans.

 

En länk till mötet publiceras på kårens hemsida före mötet.

 

 

Alla är välkomna. De som fyllt 15 år har rösträtt.

 

Med vänliga hälsningar

Kyrkslätt Scouters styrelse

Kommande program

   
19-21.11 Kårförläggning på Rosvik i Ekenäs
27.11. Familjescouternas julspårning, Lyan
5.11 KK kl. 18.00, chill från 17.30
6.11 KåLv
19.12 Julfest
   

 

Instagram