Kyrkslätt Scouters vårmöte

28.02.2021 kl. 18:50
Alla Kyrkslätt Scouters medlemmar kallas härmed till stadgeenligt vårmöte den 15.3.2021 kl. 19.00 på distans.
En länk till mötet publiceras på kårens hemsida före mötet.

Alla Kyrkslätt Scouters medlemmar kallas härmed till stadgeenligt vårmöte den 15.3.2021 kl. 19.00 på distans.

 

En länk till mötet publiceras på kårens hemsida före mötet.

 

 

Alla är välkomna. De som fyllt 15 år har rösträtt.

 

Med vänliga hälsningar

Kyrkslätt Scouters styrelse

Kommande program

   
   
11.4 KK kl.18.30 (chill från kl.18)
25.4 Scoutmässa
2.5 KK kl.18.30 (chill från kl.18)
28-30.5 WM-21 Wildmarks Mästerskap “Safari” Edition
30.5 Lägersäsongsinledning
6.6 KK kl.18.30 (chill från kl.18)