Höstmöte 1.11.2021 på Lyan

03.10.2021 kl. 19:42
Alla Kyrkslätt Scouters medlemmar kallas härmed till stadgeenligt
höstmöte den 1.11.2021 kl. 19.00 på Lyan.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Eventuella övriga ärenden som skall behandlas skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före mötet.

Alla är välkomna. De som fyllt 15 år har rösträtt.

Det finns möjlighet att delta på distans. Ifall det finns behov för sluten omröstning, kan den som deltar på distans rösta genom ombud genom att till protokollet namnge en person som fysiskt närvarar på mötet.

Med vänliga hälsningar,
Kyrkslätt Scouters styrelse

Kyrkslätt den 3 oktober 2021

Kyrkslätt Scouters Styrelse

Kommande program

   
v33 Verksamheten drar igång igen
v33 Inskrivning för nya vargungar
20.8 Familjescoutmöte ute vid Kåtan, kl 10-13
20-21.8 Kåtantalko
26-28.8   Navigatorseglats för explorerscouter och äldre
4.9 KK på Lyan kl 18. Chill från 17.30
18.9 Familjescoutmöte ute vid Lyan, 10-13
23-25.9   Äventyrsscouternas hajk
1.10 Explorerscout- och roverscoutorienteringstävling
2.10 KK på Lyan kl 18. Chill från 17.30
29.10 Familjescoutmöte ute vid Lyan, 10-13
1.11 Höstmöte
6.11 KK på Lyan kl 18. Chill från 17.30
4.12 KK på Lyan kl 18. Chill från 17.30
13.12 Luciadag med tomtetåg
18.11 Julfest

 

Instagram