Höstmöte

13.10.2022 kl. 18:43

Alla Kyrkslätt Scouters medlemmar kallas härmed till stadgeenligt höstmöte den 1.11.2022 kl. 19.00 på Lyan.
Alla är välkomna. De som fyllt 15 år har rösträtt.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen
Kyrkslätt Scouters styrelse

Kommande program

   
6-7.5 Kårens vårutfärd Elisebergsmysteriet
13.5 KK och KåLV
24.5 Lägersäsongsinledning
4.6 KK kl 18
28.6-2.7 Sommarläger Olympos XXIII
   

 

Instagram