Höstmöte

13.10.2022 kl. 18:43

Alla Kyrkslätt Scouters medlemmar kallas härmed till stadgeenligt höstmöte den 1.11.2022 kl. 19.00 på Lyan.
Alla är välkomna. De som fyllt 15 år har rösträtt.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen
Kyrkslätt Scouters styrelse

Kommande program

     
1-7.7 -24   Sommarläret Hobbit -24
v. 33   Veckoverksamheten börjar
24.8   Kyrkslättdagar
30.8-1.9   Navigatorseglats
     

 

Instagram