Höstmöte

13.10.2022 kl. 18:43

Alla Kyrkslätt Scouters medlemmar kallas härmed till stadgeenligt höstmöte den 1.11.2022 kl. 19.00 på Lyan.
Alla är välkomna. De som fyllt 15 år har rösträtt.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen
Kyrkslätt Scouters styrelse

Kommande program

1.10    Ledarrekreation och KK
8.10    Familjescoutmöte
8.10    Äventyrsscouters dagsutfärd
1.11   Höstmöte
14.11   KITT/HÅSE kl.18-20, gemensamt möte för alla spejarscouter i kommunen
24-26.11    Kårförläggning på Räfsö
3.12    KåLV
6.12    Kransnedläggning och Familjescouternas födelsedagsfest
17.12    Julfest

 

Instagram