Höstmöte

13.10.2022 kl. 18:43

Alla Kyrkslätt Scouters medlemmar kallas härmed till stadgeenligt höstmöte den 1.11.2022 kl. 19.00 på Lyan.
Alla är välkomna. De som fyllt 15 år har rösträtt.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen
Kyrkslätt Scouters styrelse

Kommande program

     
7.4   Familjescoutmöte
7.4   KK kl 18 på Lyan
14.4   Kåtantalko
11.5   Kårens vårutfärd
22.5   Lägersäsongsinledning
1-7.7 -24   Sommarläger

 

Instagram