Kyrkslätt Scouters vårmöte

26.02.2023 kl. 18:58

Alla Kyrkslätt Scouters medlemmar kallas härmed till stadgeenligt vårmöte den 13.3.2023 kl. 19.15 på Lyan.


Det finns möjlighet att delta på distans. Ifall det finns behov för sluten omröstning, kan den som deltar på distans rösta genom ombud genom att till protokollet namnge en person som fysiskt närvarar på mötet.


En länk till mötet publiceras på kårens hemsida före mötet.


Länk till mötetAlla är välkomna. De som fyllt 15 år har rösträtt.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen
Kyrkslätt Scouters styrelse

Kommande program

   
6-7.5 Kårens vårutfärd Elisebergsmysteriet
13.5 KK och KåLV
24.5 Lägersäsongsinledning
4.6 KK kl 18
28.6-2.7 Sommarläger Olympos XXIII
   

 

Instagram