Kyrkslätt Scouters höstmöte

28.09.2023 kl. 20:51

Alla Kyrkslätt Scouters medlemmar kallas härmed till stadgeenligt höstmöte den 1.11.2023 kl. 19.00 på Lyan.


Det finns möjlighet att delta på distans. Ifall det finns behov för sluten omröstning, kan den som deltar på distans rösta genom ombud genom att till protokollet namnge en person som fysiskt närvarar på mötet.


En länk till mötet publiceras på kårens hemsida före mötet.

Alla är välkomna. De som fyllt 15 år har rösträtt.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen
Kyrkslätt Scouters styrelse

Kommande program

     
4.5   KåLv och KK på Lyan
5.5   Restaurangdag på Lyan kl 11-16
11.5   Kårens vårutfärd
22.5   Lägersäsongsinledning
1-7.7 -24   Sommarläret Hobbit -24
     

 

Instagram