Kyrkslätt Scouters höstmöte

28.09.2023 kl. 20:51

Alla Kyrkslätt Scouters medlemmar kallas härmed till stadgeenligt höstmöte den 1.11.2023 kl. 19.00 på Lyan.


Det finns möjlighet att delta på distans. Ifall det finns behov för sluten omröstning, kan den som deltar på distans rösta genom ombud genom att till protokollet namnge en person som fysiskt närvarar på mötet.


En länk till mötet publiceras på kårens hemsida före mötet.LÄNK TILL MÖTET
Alla är välkomna. De som fyllt 15 år har rösträtt.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen
Kyrkslätt Scouters styrelse

Kommande program

1.10    Ledarrekreation och KK
8.10    Familjescoutmöte
8.10    Äventyrsscouters dagsutfärd
1.11   Höstmöte
14.11   KITT/HÅSE kl.18-20, gemensamt möte för alla spejarscouter i kommunen
24-26.11    Kårförläggning på Räfsö
3.12    KåLV
6.12    Kransnedläggning och Familjescouternas födelsedagsfest
17.12    Julfest

 

Instagram