Kyrkslätt Scouters vårmöte

26.02.2024 kl. 18:07

Alla Kyrkslätt Scouters medlemmar kallas härmed till stadgeenligt vårmöte den 11.3.2024 kl. 19 på Lyan.


Det finns möjlighet att delta på distans. Ifall det finns behov för sluten omröstning, kan den som deltar på distans rösta genom ombud genom att till protokollet namnge en person som fysiskt närvarar på mötet.

Alla är välkomna. De som fyllt 15 år har rösträtt.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Kyrkslätt Scouters styrelse

Kommande program

     
7.4   Familjescoutmöte
7.4   KK kl 18 på Lyan
14.4   Kåtantalko
11.5   Kårens vårutfärd
22.5   Lägersäsongsinledning
1-7.7 -24   Sommarläger

 

Instagram