Vårmöte

23.02.2020 kl. 14:34
Kyrkslätt den 18 februari 2019

Alla Kyrkslätt Scouters medlemmar kallas härmed till stadgeenligt vårmöte den 9.3.2019 kl. 19.00 på Lyan.

Alla är välkomna. De som fyllt 15 år har rösträtt.
Med vänliga hälsningar

Kyrkslätt Scouters styrelse

Kyrkslätt den 18 februari 2019

 

Alla Kyrkslätt Scouters medlemmar kallas härmed till stadgeenligt vårmöte den 9.3.2019 kl. 19.00 på Lyan.

 

Alla är välkomna. De som fyllt 15 år har rösträtt.

 

Med vänliga hälsningar

 

Kyrkslätt Scouters styrelse

Albert Lindberg

Kommande program

   
   
28-27.6 WM-21 Wildmarks Mästerskap “Safari” Edition
5-11.7
Sommarläger Goga Etu 2021
   
   

 

Instagram