Fotografering

Kårens ledare försöker aktivt fotografera under möten och evenemang. Bilderna lagras i kårens elektroniska bildarkiv på Lyan och används på kårens hemsida, i kårens blogg, i sociala medier (Facebook och Instagram) och i kårens tidning Skoitigt.

Ifall ni öskar förbjuda att ert barn fotograferas går det att väljas på kuksas profilinställningar eller markeras skildt vid anmälning till evenemang på kuksa.

 

Policyn i sin helhet:

"Jag godkänner att mitt barn får fotograferas och/eller intervjuas och att bilderna och/eller intervjuerna får sparas i kårens och förbundens arkiv, samt publiceras i medier (t.ex. radio, tidningar, scoutpublikationer, på kårens och förbundens hemsidor och i sociala medier). Detta kan förbjudas genom att kontakta kårchefen per e-post."

 
 

Vi är noga med att välja och publicera bilder som ger en positiv bild av scouting. Ifall du hittar någon bild som du anser att är olämplig, tveka inte att ta kontakt med kårchefen, så tar vi bort den.